Kanuikapono Charter School Kauai, HI (2009-10)
(in collaboration with the Kauhane & Torio Ohanas, Kanoa Chung, Kumunas and many key community players : Mahalo)

"Plan for one year, plant kalo / Plan for ten years, plant koa /
Plant for a hundred years, teach the children."

He ho`omau a he a`o `o Kanuikapono i nã loina ku`una Hawai`i ma ke `ano he mea ola, `o ia ho`i, he mea i hiki `ole ke kaupalena `ia i loko o ke ke`ena wale nã. He kula ia `a`ohe ona paia